Back office

Pro Vás či Vaši společnost společnost zajistíme zpracování části či všech Vašich administrativních procesů.

Služba zahrnuje:

  • vyřešíme smlouvy s klientem
  • zpracujeme elektronické dotazy a požadavky Vašich klientů
  • digitalizujeme poštu a dokumenty
  • zajistíme dopravu smluvní dokumentace od klienta k Vašim rukám
  • řídíme vztahy se zákazníky – aktualizujeme kontaktní údaje a zjistíme spokojenost
  • realizujeme verifikační hovory
  • vyřídíme reklamaci
  • další administrativní činnosti